اخبار سلامتی

/اخبار سلامتی

پیام بهداشتی ترک سیگار

  • كشيدن سيگار در طول حاملگي اثرات جانبي زيادي بر جنين دارد .
  • مواد مضر در توتون و دود حاصل از دخانيات مشتمل بر 4000 نوع مواد گازي و ذرات سمي است .
  • كشيدن سيگار باعث ايجاد بيماريهاي برونشيت و آمفيزم ميگردد.
  • استعمال دخانيات خصوصا با شكم خالي احتمال ابتلاي انسان به زخمهاي معده و اثني عشر […]

بهداشت مواد غذایی

  • شير پاستوريزه بايد در يخچال نگهداري شده و قبل از انقضاي تاريخ به مصرف برسد .
  • از خريد پنيرهاي تازه محلي جدا خودداري نماييد .
  • قوطيهاي كنسرو سالم بايد فاقد هر گونه بادكردگي و زنگ زدگي باشند .
  • قوطيهاي كنسرو سالم بايد فاقد هر گونه فرو رفتگي و ضرب ديدگي باشند .
  • تخم مرغ ها رافقط قبل از مصرف […]