آزمایشگاه دکتر اهری امامی

/آزمایشگاه دکتر اهری امامی

از ايدز نهراسیم درباره آن بيشتر بدانيم

  • از ايدز نهراسیم در باره آن بيشتر بدانيم .
  • ايدز از راه دست دادن .گزش پشه .سرفه . عطسه . عرق بدن .استفاده از دستشويي .حمام و استخر مشترك منتقل نمي شود .
  • تماس جنسي غير مطمئن ( حفاظت نشده ) شايعترين راه انتقال ايدز در جهان مي باشد.
  • استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي شايعترين راه […]

هپاتیت B قابل پیشگیریست

هپاتيت B بيماري ويروسي خطرناك اما قابل پيشگيري است .
هپاتيت B شايعترين علت سيروز كبد در ايران و مهمترين علت سرطان كبد در ايران و جهان است .
ويروس هپاتيت B از طريق تماس جنسي و تزريق آلوده قابل انتقال است .
در كشور ما حدود 2 ميليون نفر حامل ويروس هپاتيت و حدود 300000هزار نفر مبتلا […]