• كشيدن سيگار در طول حاملگي اثرات جانبي زيادي بر جنين دارد .
 • مواد مضر در توتون و دود حاصل از دخانيات مشتمل بر 4000 نوع مواد گازي و ذرات سمي است .
 • كشيدن سيگار باعث ايجاد بيماريهاي برونشيت و آمفيزم ميگردد.
 • استعمال دخانيات خصوصا با شكم خالي احتمال ابتلاي انسان به زخمهاي معده و اثني عشر را افزايش ميدهد .
 • زنان سيگاري بيشتر سقط جنين ميكنند .
 • كشيدن سيگار مهمترين عامل سرطان ريه است .
 • كشيدن سيگار با سرطانهاي حنجره . دهان و مري در ارتباط مي باشد.
 • از كشيدن سيگار نزد اطفال بعلت بد آموزي جدا احتراز كنيد .
 • عمر انسان مانند يخ است پس با آتش سيگار آنرا كوتاهتر نكنيد .
 • از جمله عوارض سيگار : سرفه . خلط . تنگي نفس . زردي دندان و… است .
 • آيا ميدانيد كه كشيدن سيگار باعث عواقب ناتوان كننده يا كشنده اي از طريق اختلال در جريان خون شرياني پاها يا مغز ميشود .
 • اعتياد به سيگار زمينه را براي اعتيادهاي ديگر فراهم ميسازد .
 • آيا ميدانيد با كشيدن سيگار نزد كودكان زمينه بدبختي آنها را فراهم كرده ايد ؟
 • آيا ميدانيد درصد زيادي از سكته هاي قلبي ناشي از كشيدن سيگار است .
 • آيا ميدانيد كه زخمهاي معده و اثني عشر در افراد سيگاري دو برابر غير سيگاريهاست .
 • اطفال والدين سيگاري . خيلي بيشتر مستعد بيماريهاي ريوي هستند .
 • آيا ميدانيد كه با كم كردن يك عدد سيگار از مصرف روزانه ميتوان سيگار را ترك كرد .
 • سيگار را ترك كنيد زيرا آرزوي ما . سلامتي شماست .
 • خطر مرگ ارتباط مستقيمي با تعداد سيگار در روز دارد .
 • سيگاريها اشتهاي خيلي كم داشته و بعد از گذشت چند سال مبتلا به كمبود ويتامين ميشوند .
 • خطر مرگ در افراديكه در سنين جواني شروع به استعمال سيگار كرده اند خيلي زياد است .
 • سيگار يا سلامت ؟ (كدام را انتخاب مي كنيد )
 • سيگار : من دشمن دوستان خويشم .
 • سيگار موجب مرگ زودرس و كوتاه شدن عمر ميگردد .
 • كشيدن سيگار در زنان حامله باعث :
 • طولاني شدن حاملگي . كاهش وزن جنين . سقط خودبخودي . مرگ نوزاد و اثرات سوء بر رشد فكري و جسمي كودك ميشود .
 • فردا دير است . سيگار را از همين امروز ترك كنيد .
 • همراه سيگار نسوزيد .
 • افراد سيگاري بارها باعث آتش سوزيهاي هولناكي شده اند .
 • افراد سيگاري با آلوده كردن هوا به حقوق ديگران تجاوز مينمايند .
 • افراد سيگاري در بد آموزي نقش عمده أي دارند .
 • افرا سيگاري علاوه بر خود به ديگران نيز ظلم ميكنند .
 • افرا سيگاري جان و مال خود و ديگران را در معرض خطر قرار ميدهند .
 • فقط با ايمان و اراده قوي در ترك سيگار موفق خواهيد بود .
 • همين امروز ترك سيگار را آغاز كنيد.
 • با ترك سيگار از بروز بيماريهاي كشنده جلوگيري كنيد .
 • چرا سيگار ميكشيم؟ چرا آنرا ترك نميكنيم .
 • هموطن . زندگي بدون سيگار سالم و زيباست .
 • فرزندان . گلهاي بهشتند با دود سيگار آنان را پژمرده نكنيد .
 • هيچگاه در رختخواب سيگار نكشيد .
 • کشیدن سیگاردرجمع تجاوزبه حقوق دیگران است .
 • آیامیدانید که : سیگارکشیدن یکی ازعلل اصلی ابتلابه سرطان ریه وبیماریهای قلب وعروق میباشد.
 • كشيدن سيگار باعث ايجاد بيماريهاي برونشيت و آمفيزم ميگردد.
 • زنان سيگاري بيشتر در معرض سقط جنينقراردارند.
 • كشيدن سيگار مهمترين عامل سرطان ريه است .
 • كشيدن سيگار با سرطانهاي حنجره . دهان و مري در ارتباط مي باشد.
 • از كشيدن سيگار نزد اطفال بعلت بد آموزي جدا احتراز كنيد .
 • عمر انسان مانند يخ است پس با آتش سيگار آنرا كوتاهتر نكنيد .
 • از جمله عوارض سيگار : سرفه . خلط . تنگي نفس . زردي دندان و… است .
 • آيا ميدانيد كه كشيدن سيگار باعث عواقب ناتوان كننده يا كشنده اي از طريق اختلال در جريان خون شرياني پاها يا مغز ميشود .
 • اعتياد به سيگار زمينه را براي اعتيادهاي ديگر فراهم ميسازد .
 • آيا ميدانيد با كشيدن سيگار نزد كودكان زمينه بدبختي آنها را فراهم كرده ايد ؟
 • آيا ميدانيد درصد زيادي از سكته هاي قلبي ناشي از كشيدن سيگار است .
 • آيا ميدانيد كه زخمهاي معده و اثني عشر در افراد سيگاري دو برابر غير سيگاريهاست .
 • اطفال والدين سيگاري . خيلي بيشتر مستعد بيماريهاي ريوي هستند .
 • آيا ميدانيد كه با كم كردن يك عدد سيگار از مصرف روزانه ميتوان سيگار را ترك كرد .
 • سيگار را ترك كنيد زيرا آرزوي ما . سلامتي شماست .
 • خطر مرگ ارتباط مستقيمي با تعداد سيگار در روز دارد .
 • بياييد با مشاركت همگاني براي مبارزه با استعمال دخانيات بسيج شويم .
 • اگر كودك شما از هواي آلوده به سيگار استنشاق كند كمتر از كشيدن سيگار نيست .
 • خطر مرگ در افراديكه در سنين جواني شروع به استعمال سيگار كرده اند خيلي زياد است .
 • افراد سيگاري با آلوده كردن هوا به حقوق ديگران تجاوز مينمايند .
 • افراد سيگاري در بد آموزي نقش عمده أي دارند .
 • افراد سيگاري علاوه بر خود به ديگران نيز ظلم ميكنند .
 • افرا سيگاري جان و مال خود و ديگران را در معرض خطر قرار ميدهند .
 • فقط با ايمان و اراده قوي در ترك سيگار موفق خواهيد بود .
 • همين امروز ترك سيگار را آغاز كنيد.
 • با ترك سيگار از بروز بيماريهاي كشنده جلوگيري كنيد .
 • اطرافيان را از كشيدن سيگار منع نماييد .
 • با مشاركت همگاني جامعه أي سالم و عاري از دخانيات داشته باشيم .
 • امروز سيگار. فردا سرطان !
 • هموطن . زندگي بدون سيگار سالم و زيباست .
 • سيگار نخريد ، آدم عاقل بيماري را نمي خرد .
 • 7 ثانیه طول می کشد تا بعد از استعمال دخانیات نیکوتین وارد مغز شود.
 • مصرف دخانیات عامل خطر برای 25 بیماری محسوب می شود.
 • 85 درصد از افرادی که فقط یک عدد سیگار کشیده اند در نهایت به مصرف آن معتاد شده اند.
 • 90 درصد افرادی که مبتلا به سرطان ریه هستند، سیگار می کشند.
 • فرد سیگاری با کشیدن هر نخ سیگار به طور متوسط 5 دقیقه از عمرش کم می شود.
 • عمر خود را با سیگار کشیدن کوتاه نکنید
 • با استنشاق دود سیگار و یا قلیان4هزار ماده شیمیایی و 20 نوع ماده سمی همچون سیانور ، بنزن ، فلزات سنگین ، سرب و کرم وارد بدن می شود.
 • برده سيگار نباشيد.