هپاتيت B بيماري ويروسي خطرناك اما قابل پيشگيري است .
هپاتيت B شايعترين علت سيروز كبد در ايران و مهمترين علت سرطان كبد در ايران و جهان است .
ويروس هپاتيت B از طريق تماس جنسي و تزريق آلوده قابل انتقال است .
در كشور ما حدود 2 ميليون نفر حامل ويروس هپاتيت و حدود 300000هزار نفر مبتلا به بيماري هپاتيت هستند.
مهمترين و مؤثرترين راه مبارزه با هپاتيت B پيشگيري بوسيله واكسيناسيون مي باشد .
پيشگيري از هپاتيت بسيار ساده تر و با صرفه تر از درمان آن است .