انتقادات و پیشنهادات

ضمن آرزوی سلامت برای شما کاربران محترم آزمایشگاه کیمیا و دکتر اهری و تشکر از این که آزمایشگاه کیمیا و دکتر اهری را جهت انجام آزمایشات پزشکی خود انتخاب کرده اید ، تقاضا دارم نظرات خود را درباره خدمات آزمایشگاه منعکس فرمائید اطمینان داریم نظرات شما راهگشای ما خواهد بود تا بتوانیم خدمت بهتر و بیشتر به شما عزیزان ارائه دهیم.

فرم پیشنهادات انتقادات آزمایشگاه کیمیا

مشخصات متقاضی

تاریخ

سن

جنس
 زن مرد
نام پزشک معالج

میزان تحصیلات

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش راضی هستید و راهنمایی های لازم قبل از انجام آزمایش را به شما میدهند؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل نمونه گیری راضی هستید و آنها را در کار خود متبحر می بینید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از فضای نمونه گیری ، نظافت سرویس های بهداشتی راضی هستید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا مدت انتظار شما در پذیرش ، نمونه گیری و جوابدهی مطلوب می باشد؟
 بد متوسط خوب عالی

آیاآزمایشگاه کیمیا و دکتر اهری را به دوستان خود معرفی می کنید؟
 بد متوسط خوب عالی

لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید
captcha

توضیحات

فرم پیشنهادات انتقادات آزمایشگاه دکتر امامی اهری

مشخصات متقاضی

تاریخ

سن

جنس
 زن مرد
نام پزشک معالج

میزان تحصیلات

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش راضی هستید و راهنمایی های لازم قبل از انجام آزمایش را به شما میدهند؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از نحوه ی برخورد پرسنل نمونه گیری راضی هستید و آنها را در کار خود متبحر می بینید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا از فضای نمونه گیری ، نظافت سرویس های بهداشتی راضی هستید؟
 بد متوسط خوب عالی

آیا مدت انتظار شما در پذیرش ، نمونه گیری و جوابدهی مطلوب می باشد؟
 بد متوسط خوب عالی

آیاآزمایشگاه کیمیا و دکتر اهری را به دوستان خود معرفی می کنید؟
 بد متوسط خوب عالی

لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید
captcha

توضیحات